نقشه دولت اسلامی - جنگ ها با دولت اسلامی - isis.liveuamap.com/fa https://isis.liveuamap.com نقشه اخبار دولت اسلامی fa Thu, 21 Mar 2019 11:34:41 +0000 Thu, 21 Mar 2019 11:34:41 +0000 https://isis.liveuamap.com/rss Liveuamap Feed info@liveuamap.com info@liveuamap.com <![CDATA[تازه: انفجار هاى همزمان در ناحيه سيزدهم و دهم شهر كابل. ]]> https://afghanistan.liveuamap.com/fa/2018/9-may-simultaneous-explosions-in-the-thirteenth-and-tenth تازه: انفجار هاى همزمان در ناحيه سيزدهم و دهم شهر كابل. ]]> Wed, 09 May 2018 8:50:14 +0100 https://afghanistan.liveuamap.com/fa/2018/9-may-simultaneous-explosions-in-the-thirteenth-and-tenth <![CDATA[نزدیک به ۴۰ داعشی بشمول خارجی‌ها، در شمال کشور کشته شدند ]]> https://afghanistan.liveuamap.com/fa/2018/17-march-nearly-40-isils-including-foreigners-were-killed نزدیک به ۴۰ داعشی بشمول خارجی‌ها، در شمال کشور کشته شدند ]]> Sat, 17 Mar 2018 7:37:00 +0000 https://afghanistan.liveuamap.com/fa/2018/17-march-nearly-40-isils-including-foreigners-were-killed <![CDATA[تنظيم الدولة يسيطر على بلدة سنجار بالكامل. ]]> https://syria.liveuamap.com/fa/2018/17-january-islamic-state-captured-sinjar-in-idlib تنظيم الدولة يسيطر على بلدة سنجار بالكامل. ]]> Wed, 17 Jan 2018 15:21:00 +0000 https://syria.liveuamap.com/fa/2018/17-january-islamic-state-captured-sinjar-in-idlib